Genveje


Organisation og psykologiOrganisation og psykologi

Lær din organisation at kende, få indsigt i, hvordan den er opbygget, og hvorfor den reagerer som den gør ved forandringer

Modulet tager udgangspunkt i organisationsteoretiske vinkler på offentlige arbejdspladser. Du lærer om den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst og betydningen af de organisationsmæssige forhold. Organisationernes kultur og indre dynamik er i fokus, herunder de psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring.

Det får du ud af modulet

Du bliver klædt godt på til at forstå de mange forskellige problemstillinger, som er en del af hverdagen på en arbejdsplads. Du lærer bl.a. at afkode organisationens kultur, og du vil få værktøjer til at kommunikere hensigtsmæssigt med dine kolleger, med brugere og med borgere.

Det faglige indhold

I undervisningen tager vi udgangspunkt i forskellige organisatoriske forståelsesrammer med det formål at forstå opbygningen af en organisation. Vi arbejder med at forstå, hvordan man kommunikerer professionelt, og hvilken betydning god dialog har i forhold til en professionel opgaveløsning.

I undervisningen kommer vi ind på emner som:

  • Organisationsforståelse 
  • Kommunikationsforståelse 
  • Konflikthåndtering 
  • Grundlæggende psykologisk forståelse af det enkelte menneske

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt oplæg / mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København
24. aug. 2020
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408