Genveje


Digital service og innovationDigital service og innovation

Lær at anvende digitalisering kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder

Modulet fokuserer på innovation af brugerrettede digitale løsninger og optimering af interne administrative processer gennem viden om digitalisering og forskellige projektmodeller. 

Det får du ud af modulet

Du lærer om digitaliseringstiltag og -strategier i den offentlige forvaltning. Du lærer at analysere, hvordan innovative processer og metoder kan effektivisere og højne kvaliteten af digitale offentlige services og skabe nye forretningsområder og muligheder. Efter modulet vil du også være i stand til at vurdere fordele og ulemper ved en række projektmodeller og innovationsmetoder. 

Det faglige indhold

Vi inddrager konkrete projekter – fx selvbetjeningsløsninger – og arbejder med en række metodeværktøjer inden for servicedesign/design thinking og innovation. Endvidere har vi fokus på innovation og optimering af administrative processer gennem viden om digitalisering. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Den fællesoffentlige- og kommunernes digitaliseringsstrategi 
  • Servicedesign/design thinking og innovation
  • Selvbetjeningsløsninger og brugervenlighed
  • Den fællesstatslige projektmodel
  • Samarbejdsdreven innovation i det offentlige
  • Teknologiens rolle i offentlige organisationer 
  • Co-creator – et spil om samarbejdsdreven innovation

Se film om modulet

Hør lektor og fagansvarlig Nina Rasmussen fortælle om faget.

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftlig afløsningsopgave

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408