Genveje


Økonomi og styringØkonomi og styring

Økonomiske mål og midler.

Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og giver et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Der fokuseres på muligheder og begrænsninger i økonomi- og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner.

... styringen af kommunernes regionernes og statens økonomi 

Det får du ud af modulet

På modulet lærer du at anvende økonomiske værktøjer og nøgletal. Du får et generelt indblik i økonomistyringen i stat, regioner og kommuner, og dens konkrete mål og midler, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller. Du får overblik over den samlede offentlige sektors økonomi og dens samspil med samfundsøkonomien.

Det faglige indhold

Vi kommer ind på de lovmæssige rammer for økonomistyringen eksempelvis finanslovprocessen og budgetloven, såvel som den konkrete praksis med budgetlægning og styring i ressourceforbruget. Vi behandler emner som:

  • Nationalregnskabet
  • Offentlige udgifter og deres finansiering
  • New Public Management
  • Budgetlægning
  • Nøgletal og benchmarking 
  • Arbejdsmarked og beskæftigelse
  • Kontraktstyring 
  • Central og decentral økonomistyring

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftlig skriftligt oplæg / mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408