Genveje


Projektkoordinering Projektkoordinering

Lær at forstå og håndtere projekter.

På modulet lærer du om forskellige projekttyper, projektværktøjer samt, hvordan man arbejder i og holder styr på projekter i praksis. 

Det får du ud af modulet

Du lærer at forstå og få kendskab til forskellige projektstyringsværktøjer samt introduceres til forskellige projektforståelser. 

Ved at lære om projektets fase-struktur får du mulighed for at tilegne dig indsigt i projektet som arbejdsmetode. Du lærer, hvordan du kan kommunikerer og involvere andre i projekter, samt hvordan du identificerer vanskeligheder og på kvalificeret vis får dem løst. 

Du får værktøjer til at kunne arbejde professionelt i projekter og blive en mere kvalificeret projektmedarbejder. 

Det faglige indhold

Der vil på modulet være fokus på den særlige administrative tilgang til koordinering af projekter og samspillet med projektlederen for at tilvejebringe væsentligt administrativt overblik for projektlederen.

Vi behandler emner som:
  • Koordinerende samarbejde med projektledere
  • Grundlæggende redskaber til at koordinere projekter
  • Tilvejebringelse af økonomisk overblik
  • Grundlæggende konfliktforståelse i projektkoordinering
  • Dialog om tilvejebringelse af bestilt styringsgrundlag for projektledere
  • Udarbejdelse af projektdesign og målhierarki

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftlig skriftligt oplæg / mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408