Genveje


Personalejura og arbejdsmiljøPersonalejura og arbejdsmiljø

Vurder personalejuridiske problemstillinger og forstå den arbejdsmiljømæssige kontekst.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i praksis på det personaleadministrative område i en offentlig myndighed. 

Det får du ud af modulet

Du lærer at vurderer, rådgive og formidle løsningsforslag på personalejuridiske problemstillinger og sætte disse i en arbejdsmiljømæssig kontekst. Samtidig lærer du at behandle konkrete personalesager.

Du får indsigt i de retsregler og retspraksis, der knytter sig til ansættelsesforhold på det offentlige område, samt hvordan personaleadministrativt arbejde kan påvirke medarbejderes arbejdsmiljø.

Det faglige indhold

På modulet beskæftiger vi os bl.a. med:

  • Ansættelse og afskedigelse
  • Håndtering af sygefravær
  • Regler om barsel og ferie
  • Medarbejderes indflydelse i organisationen
  • Relationer mellem medarbejdere og ledere

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: 24-timers skriftlig eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408