Genveje


Akademiuddannelsen i socialt arbejdeAkademiuddannelsen i socialt arbejde

En uddannelse til dig, der arbejder indenfor det socialfaglige arbejdsområde og ønsker en gennemgående faglig opkvalificering.

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er et fleksibelt videreuddannelsestilbud til social- og sundhedsarbejdere, der ønsker at styrke deres faglige kompetencer i socialt arbejde.

På uddannelsen opnår du kompetencer til at varetage helhedsorienteret, forebyggende og forandrende socialt arbejde på individ og gruppeniveau.

Uddannelsen giver adgang til forskellige arbejdsområder indenfor det sociale felt såsom myndighedsarbejde, opsøgende socialt arbejde samt omsorgsarbejde med udsatte grupper.

På akademiuddannelsen opnår du:

  • Viden om teorier og lovregler, der er knyttet til socialt arbejde
  • Kompetencer til at anvende de mest centrale metoder i socialt arbejde
  • Kompetencer til at rådgive, administrere og sagsbehandle inden for det sociale område
  • Kompetencer til videreuddannelse inden for det sociale område

Målgruppe

Uddannelsen er til dig, der gerne vil uddannes og specialiseres indenfor det sociale arbejdsområde. Du vil igennem uddannelsen opnå kvalifikationer, der giver dig mulighed for at løse konkrete socialfaglige arbejdsopgaver og indgå i fagligt kompetent i tværfagligt samarbejde.

Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt

En ny VEU-Omstillingsfond dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året. 

Kan jeg få gratis videreuddannelse? 
Hvis du er faglært eller ufaglært (dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse) - og er i job - kan du få gratis kvalifikationsløft efter aftale med din arbejdsgiver. 

Du skal være opmærksom på, at du også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- eller diplomuddannelse. Læs mere her.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Fagligt indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf: 24 29 64 17
pauh@kp.dk

Mia Buthler
Tlf: 51 63 28 48
miab@kp.dk