Genveje


Sociale problemer og det sociale arbejdes udviklingSociale problemer og det sociale arbejdes udvikling

På modulet præsenteres du de grundlæggende teorier, som præger socialt arbejde i dag.

Du får viden om de juridiske rammer for socialt arbejde og de grundlæggende teorier, som præger socialt arbejde i dag.

Det får du ud af modulet

På modulet opnår du en grundlæggende forståelse for, hvad socialt arbejde er. Du lærer at identificere forskellige perspektiver på en social problemstilling, og du får kendskab til forskellige tilgange til socialt arbejde.

Det faglige indhold

  • Det sociale arbejdes historie
  • Velfærdsstatens historie og teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller 
  • Socialpolitikkens historie og aktuelle socialpolitiske tendenser
  • Grundintroduktion til teoretisk tænkning i relation til konkrete sociale temaer
  • Psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier om udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer
  • Perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn

Målgruppe

Modulet henvender sig til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der beskæftiger sig med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer. Eksempler kan være:

  • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde 
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud 
  • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter mv.
  • Medarbejdere, der arbejder på det socialfaglige område

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. 

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamensopgave. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk