Genveje


Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejdeOrganisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde

På modulet får du kompetencer, så du kan agere professionelt i det tværprofessionelle samarbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området.

På dette modul får du viden om de juridiske og organisatoriske rammer i socialt arbejde.

Det får du ud af modulet

Du lærer at handle i de juridiske, politiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde, og indgå i dialog med borgere i løsningen af sociale problemer.

Det faglige indhold

 • Organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning – herunder
  • samspillet imellem stat, regioner, kommuner og institutioner, samt politik og administration
  • økonomisk planlægning og økonomiske rammer for socialt arbejde i kommunerne professionelle og frivillige
 • Globalisering – nationale og globale rammer
 • Aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde
 • Centrale retslige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling – herunder
  • Forvaltningsloven
  • Retssikkerhedsloven
  • Persondataloven
  • Offentlighedsloven
  • God forvaltningsskik
 • Den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde – retshistorie, sammenhænge imellem ret, rettigheder og medborgerskab

Målgruppe

Modulet henvender sig til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der beskæftiger sig med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer. Eksempler kan være:

 • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde 
 • Ansatte i dag- eller døgntilbud 
 • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter mv.
 • Medarbejdere, der arbejder på det socialfaglige område

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. 
Igennem modulet udarbejder den studerende en synopsis. Synopsen danner grundlag for den mundtlige eksamen, der afslutter modulet.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk