Genveje


Socialarbejderens generelle og specifikke faglighedSocialarbejderens generelle og specifikke faglighed

På dette modul får du mulighed for at omsætte generelle metoder og teorier i professionelt socialt arbejde til dit eget arbejds- og/specialiseringsområde.

På modulet indføres du i fællesfaglige elementer i det sociale arbejde. Du præsenteres for metoder, der understøtter dine kompetencer til at arbejde systematisk og analytisk.

Det får du ud af modulet

På modulet opnår alsidige socialfaglige færdigheder til at arbejde systematisk og analytisk. Samtidig får du mulighed for at anvende og overføre disse færdigheder til et selvvalgt område, som er særlig relevant for det område, den du arbejder med, eller som du ønsker at arbejde med i fremtiden.

Det faglige indhold

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Grundintroduktion til metodisk tænkning 
 • Fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 
 • Professionsidentitet
 • Professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde 
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering

Målgruppe

Modulet henvender sig til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der beskæftiger sig med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer. Eksempler kan være:

 • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde 
 • Ansatte i dag- eller døgntilbud 
 • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter mv.
 • Medarbejdere, der arbejder på det socialfaglige område

Praktiske informationer

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. Igennem modulet udarbejder den studerende med en problemorienteret opgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamen, der afslutter modulet.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk