Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde udgør i alt 60 ECTS-point – svarende til et årsværk.

Uddannelsen kan tages på to år med én undervisningsdag om ugen. Det er også muligt at tage enkelte moduler.

Undervisningen på det enkelte modul gennemføres som hovedregel med en ugentlig undervisningsdag på 6 timer fra kl. 9-15 og afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen skal afsluttes inden seks år fra studiestart.Uddannelsens moduler

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde udgør i alt 60 ECTS-point – svarende til et årsværk. For at gennemføre en hel akademiuddannelse i socialt arbejde skal du læse:

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgmoduler
  • 1 afgangsprojekt

Alle moduler er på hver 10 ECTS-point.

Mulighed for specialisering

Akademiuddannelsen i socialt arbejde kan anvendes som en generel grunduddannelse i socialt arbejde, men uddannelsen giver også den studerende mulighed for at specialisere sig indenfor et selvvalgt område.

Nedenstående tabel viser de forskellige muligheder for at sammensætte henholdsvis en generalist- og en specialistuddannelse indenfor socialt arbejde på akademiniveau.

Eksempel en generalistuddannelse i socialt arbejde

Eksempel på specialisering

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling
 - Obligatorisk modul 10 ECTS

Sociale problemer og det sociale arbejdes
udvikling
 - Obligatorisk modul 10 ECTS

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde
 - Obligatorisk modul 10 ECTS

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde
 - Obligatorisk modul 10 ECTS

Valgmoduler 20 ECTS (Hvoraf 15 ECTS kan tages på en anden diplomuddannelse)

     1. Specialisering; beskæftigelse:

  • Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (10 ECTS)
  • Socialt arbejde med udsatte grupper (10 ECTS)

2. Specialisering: demens:

  • Omsorg for den demente borger
  • Socialt arbejde med demente borgere

     3. Specialisering; integrationsarbejde med udsatte børn og unge:

  • Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (10 ECTS)
  • Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (10 ECTS)

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed
- Obligatorisk modul 10 ECTS

Socialarbejderens generelle og specifikke
faglighed – med fokus på det valgte specialiseringsområde
- Obligatorisk modul 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

Afgangsprojekt med fokus på det valgte specialiseringsområde
10 ECTS

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger