Genveje


Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelseSocialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse

Modulet styrker dine kompetencer til at yde en kvalificeret beskæftigelsesindsats.

På modulet præsenteres forskellige metoder og tilgange indenfor beskæftigelsesområdet.
Du får kendskab til de organisatoriske og juridiske rammer for det sociale arbejde på beskæftigelsesområdet. 

Det får du ud af modulet

På modulet får du kendskab til konkrete metoder samt retsgrundlaget for beskæftigelsesområdet.

Det faglige indhold

 • Forholdet imellem socialpolitik, velfærdspolitik og beskæftigelsespolitik, herunder
  - sociologiske perspektiver på forholdet imellem beskæftigelse og sociale problemer
 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling og aktuelle struktur
 • Arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsespolitik aktuelt og historisk
 • Arbejdets sociale og identitetsmæssige betydning
 • Retslig regulering af beskæftigelsesområdet
 • Metoder i arbejdet på beskæftigelsesfeltet
 • Forskning i og/eller undersøgelser af beskæftigelsesindsatsen i praksis

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
 • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
 • Ansatte i dag- eller døgntilbud
 • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
 • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en problemorienteret skriftlig opgave.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Fagligt indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf: 24 29 64 17
pauh@kp.dk

Mia Buthler
Tlf: 51 63 28 48
miab@kp.dk