Genveje


Socialt arbejde med udsatte grupperSocialt arbejde med udsatte grupper

Modulet styrker dine kompetencer til at arbejde professionelt med udsatte grupper.

På modulet præsenteres forskellige metoder og tilgange i arbejdet med udsatte grupper.
Du får kendskab til de organisatoriske og juridiske rammer for det sociale arbejde med udsatte grupper.

Det får du ud af modulet

På modulet får du et overordnet kendskab til udsatteområdet. Du får endvidere konkrete metoder til socialt arbejde med udsatte grupper.

Det faglige indhold

  • Livsbetingelser for forskellige målgrupper på udsatteområdet
  • Fattigdom
  • Retlig regulering på feltet
  • Metoder i socialt arbejde med udvalgte udsatte grupper
  • Særlige træk og problemstillinger på udsatteområdet (fx: samarbejde og koordination, målgruppeinddelinger, dobbeltdiagnoser, etc.)  
  • Socialpolitik og sociale aktører på udsatteområdet

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
  • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud
  • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
  • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en problemorienteret skriftlig opgave.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Fagligt indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf: 24 29 64 17
pauh@kp.dk

Mia Buthler
Tlf: 51 63 28 48
miab@kp.dk