Genveje


Omsorg for den demente borgerOmsorg for den demente borger

Få styrket dine kompetencer til at forstå den situation, den demente borger befinder sig i, og til at yde en kvalificeret omsorg for disse borgere og deres pårørende.

Det får du ud af modulet

Du opnår viden om, forståelse for og konkrete metoder til omsorgsarbejdet i forhold til personer med demens og deres pårørende. Dermed forberedes du bl.a. på at tilrettelægge meningsfulde dagligdagsaktiviteter for demente og på at håndtere uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente borgere. 


Det faglige indhold

  • Den normale aldring
  • Symptomkomplekset ved demens
  • Udredning for demens
  • Socialpædagogisk omsorg
  • Kommunikation med borgere med demens og pårørende
  • Dagligdagsaktiviteter for borgere med demens - i hjemmet og på plejecentret
  • Redskaber til at få hverdagen til at fungere bedre ud fra en rehabiliterende tankegang
  • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre
  • Samarbejde med pårørende

Målgruppe

Modulet henvender sig primært til sosu-assistenter, deltagere med pædagogisk grunduddannelse eller administrativt personale, der til dagligt arbejder med demente borgere og/eller ønsker en specialisering og opkvalificering inden for demensområdet. Derudover er modulet på positivlisten over kurser for ledige. Kontakt dit lokale jobcenter eller a-kasse for mere information derom. 

Sosu-hjælpere med overbygning opfordres til at søge realkompetencevurdering, da uddannelsesbaggrunden ikke i sig selv er adgangsgivende.

Akademiuddannelsen giver adgang til diplomuddannelserne, hvor du efterfølgende kan supplere med flere demensspecifikke moduler.

Praktiske oplysninger

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer (kl. 9.00 – 15.00) med ca. en uges mellemrum. 

Modulet udbydes som et valgmodul på 10 ECTS-point under Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel akademiuddannelse, hvor der er mulighed for at vælge to valgfag med fokus på demensområdet.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
08. jan. 2021
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
Tlf.: 5163 2724
grse@kp.dk 

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk