Genveje


Bio-psyko-social rehabiliteringBio-psyko-social rehabilitering

Modulet styrker dine kompetencer i arbejdet med den rehabiliterende praksis i arbejdet med mennesker, der har psykiske eller sociale vanskeligheder.

På modulet præsenteres forskellige metoder og tilgange til den rehabiliterende praksis i bio-psyko-social arbejde. Du får kendskab til et alsidigt sæt færdigheder, der støtter op om borgerens recovery-proces. 

Det får du ud af modulet 

På modulet får du styrket dine evner til at vurdere praksisnære problemstillinger i det bio-psyko-sociale arbejde samt justere arbejdsgange og arbejdsprocesser derefter. Du får endvidere kompetencer i at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i dialog med borgerne og deres netværk. 

Det faglige indhold 

Modulet sætter fokus på forskellige tilgange til rehabilitering. Der lægges vægt på en reflekteret forståelse af de enkelte metoders ophav, problemforståelse, indhold og anvendelse. På modulet gennemgår vi følgende emner: 

  • metoder i rehabiliteringspraksis
  • borgerens recovery-proces 
  • tværfaglighed i det bio-psyko-sociale arbejde 
  • netværks- og brugerinddragelse 

Målgruppe

Modulet henvender sig til Sosu-assistenter, pædagogiske assistenter, HK'ere og lignende der beskæftiger sig med borgere med handicap, psykiske eller sociale problemer. Eksempler kan være: 

  • administrative medarbejdere der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud 
  • medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter m.v. 

Praktiske oplysninger 

Modulet er på 10 ECTS-point og gennemføres på 9. dage á 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en kort synopsis. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
31. aug. 2020
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk

Mette Lykke Lauridsen
Tlf. 51380643
mlla@kp.dk