Genveje


Psykosociale dobbelt­problematikkerPsykosociale dobbelt­problematikker

Modulet styrker dine kompetencer i arbejdet med mennesker med psykosociale dobbeltproblematikker.

På modulet præsenteres forskellige tilgange til det psykosociale arbejde omkring borgere med komplekse problemer, herunder særligt fokus på rusmiddelbrug og psykiatriske problematikker. Du får kendskab til et alsidigt sæt færdigheder, der støtter op om en helhedsorienteret indsats omkring borgeren med psykosociale dobbeltproblematikker. 

Det får du ud af modulet

På modulet får du styrket dine evner til at vurdere praksisnære problemstillinger i det psykosociale arbejde omkring borgere med dobbeltproblematikker, og hvorledes du justerer arbejdsgange og arbejdsprocesser derefter. 

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på teoretiske og metodiske tilgange til at forstå det psykosociale arbejde omkring borgere med dobbeltproblematikker. Derudover præsenteres perspektiver på den tværprofessionelle og tværsektorielle praksis i forhold til borgere med flere psykosociale problematikker. 

På modulet gennemgår vi følgende emner: 

  • Dobbeltproblematikker - herunder særligt fokus på rusmiddelbrug og psykiatriske problematikker 
  • Teorier og metoder til at forstå og tilgå det psykosociale arbejde omkring borgere med dobbeltproblematikker 
  • Tværprofessionel og tværsektoriel praksis 
  • Egen professionelle rolle ift. at møde borgeren med et helhedssyn 
  • Netværks- og brugerinddragelse 

Målgruppe

Modulet henvender sig primært til sosu-assistenter, pædagogiske assistenter eller administrativt personale der til dagligt arbejder fx i psykiatrien, på rusmiddelområdet, på krisecentre, på herberg eller på handicapområdet. Modulet henvender sig også til dig, som ønsker en specialisering og opkvalificering inden for det psykosociale arbejde. 

Sosu-hjælpere med overbygning opfordres til at søge realkompetencevurdering, da uddannelsesbaggrunden ikke i sig selv er adgangsgivende. 

Akademiuddannelsen giver adgang til diplomuddannelserne, hvor du efterfølgende kan supplere med flere moduler i relation til det psykosociale arbejde. 

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 9 dage á 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en kort skriftlig synopsis. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk

Mette Lykke Lauridsen
Tlf. 51380643
mlla@kp.dk