Genveje


Fagtolken inden for arbejdsmarked, beskæftigelse, integration og uddannelseFagtolken inden for arbejdsmarked, beskæftigelse, integration og uddannelse

Få styrket dine faglige tolkekompetencer inden for områderne: Arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse og integration

På modulet opnår du sproglige, kulturelle og etiske tolkefærdigheder, som du kan anvende på områderne: Arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse og integration 

Det får du ud af modulet 

På modulet får du viden om: 

  • det danske arbejdsmarked, arbejdsmarkedets opbygning og institutioner 
  • jobcentrenes struktur og organisering, afdelinger, arbejdsopgaver mv. 
  • integrationsområdet, herunder institutioner og opgaver 
  • uddannelsessystemet, herunder institutioner og opgaver 

Målgruppe 

Sprogkyndige, som ønsker at dygttiggøre deres arbejde som tolk. Modulet giver dig kvalifikationer, som vil styrke din forståelse for fagtolkens praksis og udvikling af din professionelle rolle som fagtolk. 

Praktiske oplysninger 

Modulet er på 10 ECTS-point og gennemføres på 12 dage á 4 timer pr. undervisningsgang, og undervisningen foregår fra kl. 16-20. Herefter afsættes nogle dage med mundtlig og skriftlig eksamen, som afslutning på modulet. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning 

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415 
omje@kp.dk

Bitten Kristiansen
Tlf.: 2873 1011
bittenek@gmail.com