Genveje


Socialt arbejde med udsatte familier, børn og ungeSocialt arbejde med udsatte familier, børn og unge

Modulet styrker dine kompetencer til at arbejde professionelt med udsatte familier, børn og unge.

På modulet præsenteres forskellige metoder og tilgange i arbejdet med udsatte familier, børn og unge.
Du får kendskab til de organisatoriske og juridiske rammer for det sociale arbejde med udsatte familier, børn og unge.

Det får du ud af modulet

Du får kendskab til det sociale arbejde på børne- og ungeområdet, og du opnår kompetence til at behandle mindre komplicerede sager på området.
På modulet får du viden om barndommens, familiens og samfundets betydning i forhold til udvikling og forebyggelse af sociale problemer hos børn, unge og deres familier.

Det faglige indhold

  • Teorier om børns udvikling, herunder bl.a. udviklingspsykologi, mestringsteori
  • Forskellige problemforståelser på børne-, unge- og familieområdet, herunder betydningen af institutioners og samfund ift. børn og unges udvikling 
  • Retlig regulering indenfor børne- og ungeområdet
  • Sagsbehandling og metoder i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Aktører på området og samarbejde imellem professionelle i indsatsen for udsatte børn og unge
  • Udvalgte, særlige problemstillinger omkring børn og unge

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
  • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud
  • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
  • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 8 dage a 6 timer. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, der udleveres af uddannelsesinstitutionen på et på forhånd udmeldt tidspunkt og besvares indenfor 24 timer efter udlevering.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Fagligt indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf: 24 29 64 17
pauh@kp.dk

Mia Buthler
Tlf: 51 63 28 48
miab@kp.dk