Genveje


Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og ungeTeorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge

Arbejder du opsøgende på gadeplan med at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge? Og savner du ny viden, faglig sparring og udvikling af din praksis?

Deltagerne vil arbejde med egne problemstillinger og cases, og vil løbende afprøve tilgange og metoder fra undervisningen i deres daglige praksis.

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder du med at udvikle og styrke din egen praksis i dit daglige arbejde med at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge på gadeplan. Modulet vil styrke dine relationelle kompetencer, arbejdet med mål i det pædagogiske arbejde, organisationsforståelse og dine kompetencer i forhold til at indgå i en koordineret tværfaglig- og tværsektoriel indsats.

På modulet er der endvidere fokus på forældre- samarbejde, arbejdet med unge i risiko for at blive radikaliserede og hvordan jura kan være rammesættende og en medspiller i praksis.

Modulet er udviklet i samarbejde med SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter. 

Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt

Mindst 6.500 faglærte og ufaglærte ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for gratis at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft. Læs mere her. 

Det faglige indhold

Temaer på modulet:

  • Gadeplansarbejde og dets rolle i den helhedsorienterede og forebyggende indsats
  • Unge på kanten – hvordan kan vi forstå intentionerne bag de unges adfærd?
  • Metoder og tilgange i socialt og pædagogisk arbejde på gadeplan
  • Forældresamarbejdes muligheder og dilemmaer
  • Juridiske rammer for gadeplansarbejdet – dilemmaer og handlemuligheder
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Radikaliseringsprocesser og bandeproblematikker

Læring og praksis 

På forløbet er der et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis. Den nye læring skal bruges i praksis, og det kan arbejdspladsen understøtte. 

For at understøtte dette vil du før og under forløbet arbejde med at opsætte individuelle læringsmål og sammen med din leder sætte mål for, hvordan den nye viden og metoder kan implementeres på din arbejdsplads. Inden opstart vil du og din leder blive inviteret til en kort workshop, hvor vi arbejder med dette. 

Målgruppe

Målgruppen for modulet er medarbejdere der arbejder med opsøgende- og gadeplansbaseret arbejde rettet mod børn og unge i udsatte positioner - fx i ungdomsklubber, i rammerne af boligsociale indsatser, i ungerådgivninger, i UU-vejledninger, i politiet, på skoler, som SSP medarbejder, Integrationskonsulent, kontaktperson, gadeplansmedarbejder m.m..

Omfang

8 undervisningsdage af ca. 6 timer med en til to ugers mellemrum. Modulet udbydes som et valgmodul på 10 ECTS-point under Akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan også læses selvstændigt eller som led i en anden Akademiuddannelse.

Eksamen

Gennem modulet udarbejder den studerende en synopsis. Synopsen må maksimalt have et omfang på 2 sider. Synopsen danner grundlag for den mundtlige eksamen, der afslutter modulet.

Litteratur

En del af litteraturen på modulet vil blive udleveret før start. Den studerende skal selv anskaffe/købe 1-2 bøger.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet er du velkommen til at kontakte Betina Hocke på beho@kp.dk eller 5138 0326 for ledige pladser.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Afgangsprojekt kr. 11.600,-

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

 

Tilmeldingsfrist

6 uger før studiestart

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk