Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

10 ECTS-point

Indhold

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som
helhed og inddrage teorier og metoder, som du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler. Du modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet.

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

  • teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser og undervisning af unge og voksne
  • viden om uddannelsesmæssige og samfundsmæssige forhold, der knytter sig til egne praksisnære problemstillinger i  undervisningen
  • forståelse af faglige begreber og metoder i relation til undervisning

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

  • anvende centrale undervisningsmetoder og værktøjer
  • vurdere problemstillinger fra en undervisningspraksis og opstille fagrelevante løsningsforslag og formidle disse til kollegaer og samarbejdspartnere

DU UDVIKLER KOMPETENCER I AT:

  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med undervisning og læring
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen undervisningspraksis og profession

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00