Genveje


Didaktik og undervisningsmetodeDidaktik og undervisningsmetode

Modul 1
10 ECTS-point.

Indhold

 • Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber
 • Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik
 • Design af lære- og undervisningsmiljøer
 • IT og medier i undervisning
 • Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser

Dit udbytte:

PÅ MODULET FÅR DU:

 • viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse inden for ungdoms- og voksenpædagogisk praksis
 • forståelse af hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskellige undervisningsmæssige kontekster/praksisser

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

 • formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger
 • planlægge og gennemføre undervisningsforløb i praksis og træffe valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer
 • anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis
 • justere og evaluere undervisningsforløb i praksis

DU ERHVERVER DIG KOMPETENCER I AT:

 • udvikle egen undervisningspraksis
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis
 • varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00