Genveje


Læring og deltager-forudsætningerLæring og deltager-forudsætninger

Modul 3
10 ECTS-point

Indhold

  • Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde
  • Unges og voksnes psykologi og livsudvikling
  • Nyere læreprocesteori.
  • Kognitionspsykologi – viden om hukommelse og problemløsning.

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

  • viden om og forståelse af læringsteorier og deres betydning for tilrettelæggelse af undervisning inden for det ungdoms- og voksenpædagogiske område.
  • viden om, hvad psykologiske, sociale og kulturelle faktorer betyder for deltageres læring
  • viden om og forståelse af forskelligheden i deltagernes forventninger og holdninger til læring i uddannelse og arbejde

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

  • varetage undervisning med baggrund i læringsteorier og deltagerforudsætninger

DU ERHVERVER KOMPETENCER I AT:

  • udvikle din undervisning i lyset af forståelse af læreprocesser og deltagerforudsætninger
  • koordinere læreprocesforløb i praksissammenhæng med forståelse for læringsteorier og deltagerforudsætninger

MÅLGRUPPE
Modulet er for dig, som har eller i fremtiden får undervisningsopgaver eller ledelsesfunktioner, hvor du skal kunne varetage, begrunde og udvikle undervisning og anden ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed. Viden om deltagerforudsætninger og deltagernes læring er central i forhold til en undervisning, der sætter deltagerne i centrum.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00