Genveje


Underviser-rollen i forandringUnderviser-rollen i forandring

Modul 2
10 ECTS-point

Indhold

 • Forandringsprocesser i det moderne samfund
 • Modernisering og kulturel udvikling
 • Teamsamarbejde og teamlæring
 • Teorier om kompetencebegrebet
 • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer.

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

 • viden om samfundsmæssige forandringsprocesser, kulturel udvikling og uddannelsespolitiske reformbevægelsers betydning for ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde
 • viden om forventninger og dilemmaer og ift. underviserrollen i et moderne samfund og i forskellige undervisningsmæssige kontekster
 • forståelse for forskellige kompetencebegreber og kompetenceudviklingsstrategier, deres anvendelse og betydning i  forskellige undervisningsmæssige kontekster

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

 • udvælge og anvende underviserpositioner og -opgaver afhængig af den undervisningsmæssige kontekst
 • formidle problemstillinger vedrørende. egen

DU ERHVERVER DIG FÆRDIGHEDER I AT:

 • udvikle egen underviserrolle
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogisk udvikling

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00