Genveje


Efteruddannelse til praksisundervisereEfteruddannelse til praksisundervisere

Læring og deltagerforudsætninger i samarbejde med TAMU

Hvordan underviser du unge og voksne på kanten? Hvordan kan du gennem konsekvenspædagogikken understøtte udsatte mennesker i at tage ansvar for deres fremtid? Hvordan arbejder du med deltagernes modstand over for læring? Hvordan kan deres ressourcer omsættes i overgangen mellem mod- og medborgerskab? 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik og TAMU udbyder et modul på 10 ECTS, hvor vi med udgangspunkt i et eksistentielt menneskesyn griber fat om de læringsudfordringer, som knytter sig til at undervise deltagere med særlige forudsætninger. 

Modulet er for dig, der arbejder med eller interesserer dig for uddannelse, udsatte unge og voksne. Måske er du faglærer, værkmester, vejleder eller mentor. Vi stiller skarpt på, hvordan du tilrettelægger læreprocesser og udnytter nyeste læringsteorier til at understøtte den sociale dannelse for unge og voksne på kanten af samfundet. 

Modulets hovedtemaer: 

  • Læring gennem handling og konsekvens
  • Unges risikoadfærd i uddannelse og arbejde 
  • Fra modborger til medborger
  • Social selvdannelse som pædagogisk ideal 

Modulet tilrettelægges som internat og foregår på Vitskøl Kloster i Nordjylland. 

Tilmelding og information

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.800,-

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00