Genveje


UddannelsenUddannelsen

Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning består af seks moduler svarende til et studenterårsværk - 60 ECTS-point.

Uddannelsen er modulopbygget, og består af seks moduler, som svarer til 10 ECTS-point; tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. 

Optagelse

For at blive optaget skal du have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) eller en anden relevant uddannelse på samme nivau som de nævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Der er mulighed for at søge realkompetencevurdering. 

Særligt tilrettelagte forløb

Efter aftale kan uddannelsens moduler indgå i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. Kontakt Christina Hartmann Nielsen for at høre mere om mulighederne for at få tilrettelagt et skræddersyet forløb.