Genveje


Ungdomsliv og læringUngdomsliv og læring

Modul 5
10 ECTS-point

Indhold

 • Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling i det moderne samfund
 • Anerkendende pædagogik, inklusion og den rummelige skole
 • IT og medier der understøtter unges læring
 • Tværkulturel pædagogik. Fastholdelse i en pædagogisk sammenhæng

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

 • viden om unges til - og fravalg af uddannelse
 • viden om fastholdelsesproblematikker
 • viden om unges brug af IT og andre elektroniske medier
 • forståelse af begreber om ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling, herunder diversiteten i ungegruppen

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

 • anvende og vurdere brug af IT og andre elektroniske medier
 • tilrettelægge og udføre undervisning for grupper af unge med forskellige behov og læringsforudsætninger
 • indgå i tværfagligt samarbejde om og med unge

DU UDVIKLER KOMPETENCER I AT:

 • udvikle egen underviserrolle i forhold til unges identitetsudvikling og læring

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00