Genveje


Voksenliv og læringVoksenliv og læring

Modul 4
10 ECTS-point

Indhold

 • Læringsrum, hverdagslæring, skole- og uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og net-baseret læring
 • Voksenpædagogiske teorier
 • Kompetenceudvikling og design af kompetenceudviklingsmiljøer
 • Elektroniske medier i en undervisnings- og læringssammenhæng

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

 • viden om voksnes læring i forskellige kontekster herunder formelle og uformelle læringsrum
 • viden om livslang læring herunder realkompetencevurdering
 • forståelse for voksnes læring i forhold til livslange læreprocesser i forskellige kontekster

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

 • anvende IT og elektroniske medier til understøttelse af voksnes læring
 • varetage undervisning i forhold til voksnes kompetencer og kontekster
 • varetage undervisning ved hjælp af elektroniske medier

DU ERHVERVER KOMPETENCER I AT:

 • deltage i faglige og tværfaglige samarbejder vedrørende voksnes læring
 • udvikle egen underviserrolle i forhold til livslang læring og voksnes læring

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00