Genveje


Uddannelses- og karrierevejledningUddannelses- og karrierevejledning

Modul 6
10 ECTS-point

Indhold

 • Vejlednings- og karrierevalgsteori
 • Metoder i vejledningsarbejdet
 • Etiske principper for vejledning og vejledere
 • Kommunikationsteori og metode
 • Livslang læring og kompetencebegreber
 • Uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde

Dit udbytte

PÅ MODULET FÅR DU:

 • viden om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og for forskellige målgrupper
 • viden om væsentlige vejledningsteorier og – metoder og deres anvendelsesmuligheder i vejledningspraksis

DU OPNÅR FÆRDIGHEDER I AT:

 • formidle vejledningsfaglige problemstillinger
 • planlægge og gennemføre vejledningsforløb i praksis
 • udvælge og anvende vejledningsmetoder i praksis
 • forstå og vurdere vejledningsfaglige problemstillinger herunder etiske problemstillinger

DU UDVIKLER KOMPETENCER I AT:

 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af vejledningsfaglige problemstillinger
 • udvikle egen vejlederrolle og vejledningspraksis

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Ordinært udbud
(42 lektioner pr. modul)
Pr. modul kr. 10.500
For arbejdsledige tillægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00