Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på den ernæringsfaglige diplomuddannelse, der er på 60 ECTS-point.

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold og dokumentere, at uddannelsens mål er nået. Der er fokus på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål er nået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglig område, og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område bliver inddraget. Institutionen godkender emnet.

Det er en forudsætning, at uddannelsens øvrige moduler er bestået, før du kan afslutte afgangsprojektet.

Afgangsprojektet bliver bedømt individuelt med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
31. aug. 2020
Pris: kr. 12.200,-

Oversigt over diplommoduler

Priser

15 ECTS kr. 12.200,-

10 ECTS kr. 10.900,-

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551