Genveje


Pædagogisk diplomuddannelse i kost, ernæring og sundhedPædagogisk diplomuddannelse i kost, ernæring og sundhed

En uddannelse, der videreudvikler dine kompetencer til at analysere, dokumentere og formidle problemstillinger i praksis ud fra de nyeste forskningsresultater.

Pædagogisk diplomuddannelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne.

Pædagogisk diplomuddannelse er en erhvervsrettet, erfaringsbaseret og forskningstilknyttet videreuddannelse for voksne, som primært har  mellemlang videregående uddannelse og erhvervserfaring.

Pædagogisk diplomuddannelse består af uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler og en række fælles faglige moduler, hvorfra der kan kombineres. Pædagogisk diplomuddannelse indenfor en uddannelsesretning udgør ligesom det enkelte diplommodul et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der bygger på nationale og internationale forskningsresultater.

Formålet med uddannelsen er at forbedre voksnes erhvervskompetence, personlige og faglige kompetence til at varetage pædagogiske funktioner i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til et (professions)bachelorniveau og giver forudsætninger for videreuddannelse.

Diplomuddannelsen er en videregående erhvervsrettet deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse efter bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015.


Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. sep. 2021
Pris: kr. 11.900,-

Priser 2020

10 ECTS: kr. 10.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 12.200,-

Priser 2021

10 ECTS: kr. 11.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 13.200,-


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551