Genveje


Praksis - videnskabsteori og metodePraksis - videnskabsteori og metode

Læg grundstenen til din ernæringsfaglige diplomuddannelse. Dette modul er obligatorisk for dem, som vil tage en hel diplomuddannelse i ernæring. På modulet får du kendskab til og indsigt i videnskabelige begreber og metoder, som du kan anvende gennem hele diplomuddannelsen.

Modulet er obligatorisk inden for den ernæringsfaglige diplomuddannelse og vi anbefaler, at du tager det som et af de indledende moduler, hvis du ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det ernæringsfaglige område.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi.
 • Du vil kunne relatere disse til en konkret faglig sammenhæng og dermed have indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange til forståelse af ernæring og sundhed.
 • Du vil være afklaret omkring sundheds- og ernæringsfagenes videnskabelige grundlag og metoder samt etiske dilemmaer relateret til forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Du vil kende til en række videnskabsteoretiske grundpositioner (positivisme, fænomenologi, hermeneutik, diskursanalyse)
 • Du vil have indsigt i forskellige videnskabelige tilgange og metoder (kvalitative interviews, deltagerobservation, spørgeskemaundersøgelser, litteraturanalyse), som du kan bruge i dine studier på de videre diplommoduler

Det faglige indhold

 • Professioner og relationspraksis
 • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Argumentationsteori
 • Evidensbaseret praksis
 • Ernærings- og sundhedsopfattelser
 • Faglighed og tværfagligt samarbejde
 • Ernærings- og sundhedspolitik

Målgruppe

Obligatorisk modul for alle, der ønsker at tage en ernæringsfaglig diplomuddannelse.

Varighed:

Deltid tirsdage og onsdage. 

Katalognummer

ED1

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Oversigt over diplommoduler

Priser 2018

I efteråret 2018 vil modulet Praksis – videnskabsteori og metode blive afholdt sammen med modulet på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Prisen er kr. 13.400,-  og undervisningen foregår i dagtimerne.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551