Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Uddannelsen styrker din specialistviden og giver et bredere perspektiv på din praksis.

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse (ED) er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne.

Det er en erhvervsrettet, erfaringsbaseret og forskningstilknyttet videreuddannelse for voksne, der som forudsætning har en relevant KVU-uddannelse, professionsbacheloruddannelse, anden MVU-uddannelse eller en VVU-uddannelse samt erhvervserfaring. Ernæringsdiplomuddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, og undervisningen bygger på nationale og internationale forskningsresultater.

Formål

Formålet med uddannelsen er at forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetencer til at varetage forskellige funktioner indenfor

  • ernæring
  • fødevarer
  • forbrug
  • sundheds- og miljøfremme
  • service
  • husholdningsfaglige områder

i såvel private virksomheder som offentlige institutioner.

Niveau

Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til et bachelorniveau og giver også forudsætninger for videreuddannelse.

Ernæringsuddannelsen er en videregående erhvervsrettet deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse efter bekendtgørelse af lov om åben uddannelse, LBK nr 64 af 26/01/2015.