Genveje


Uddannelsens strukturUddannelsens struktur

Ernæringsfaglig diplomuddannelse omfatter i alt tre obligatoriske moduler:

  • Praksis – videnskabsteori og metode - 10 ECTS-point,
  • Humanernæring og sundhedsfremme- 10 ECTS-point
  • Afgangsprojekt - 15 ECTS-point.

Derudover består den ernæringsfaglige diplomuddannelse af et antal valgmoduler på 5 eller 10 ECTS-point. Som valgfrie moduler skal du vælge modul(er) svarende til mindst 25 ECTS-point.

Du har også mulighed for som valgfrie moduler at vælge moduler fra andre diplomområder. Disse moduler kan dog højst udgøre 15 ECTS-point.