Genveje


Kostvaner og livsstilssygdommeKostvaner og livsstilssygdomme

På dette modul går du i dybden med sammenhængen mellem kostvaner og livsstilssygdomme, ligesom du arbejder med, hvordan du kan arbejde med at forebygge og sundhedsfremme i din praksis.

Modulet fokuserer på sammenhængen mellem kostvaner og risiko for udvikling af forskellige livsstilssygdomme såsom type 2 diabetes, hjertekarsygdom og knogleskørhed.

Vi arbejder på modulet med forebyggende og sundhedsfremmende initiativer, udfordringer og muligheder i forbindelse med disse initiativer og tager afsæt i et tværprofessionelt samarbejde, hvori vurderingen af den enkelte borgers levevilkår og livsstil indgår.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at analysere kostvaner og vurdere potentialet for udvikling af livsstilssygdomme
 • Du får indsigt i de muligheder og redskaber, der kan sikre personlig som samfundsmæssig forebyggelse og sundhedsfremme
 • Du lærer centrale begreber og metoder inden for ernæringsepidemiologi
 • Du opnår kompetencer til at håndtere ernæringsmæssige problemstillinger relateret til udvalgte målgrupper
 • Du udvikler din egen praksis med henblik på at kunne udvikle, implementere, evaluere og formidle sundhedsfremmende initiativer 

Det faglige indhold

 • Sammenhæng mellem ernæring og livsstilssygdomme relateret til forskellige målgrupper
 • Forekomst og ætiologi for f.eks. underernæring, fedme, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og knogleskørhed
 • Livsstilssygdomme i sundhedsfremme- og i forebyggelsessammenhæng
 • Centrale begreber og metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Indsigt i og forståelse for tværprofessionelt samarbejde
 • Centrale begreber og metoder inden for ernæringsepidemiologi
 • Kostundersøgelsesmetodik

Målgruppe

For dig, der har en særlig interesse i kostens betydning for sundhed og forebyggelse. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, lærer, kost- og ernæringsvejleder, personlig træner eller lignende.

Katalognummer

ED6

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Oversigt over diplommoduler

Priser 2020

10 ECTS: kr. 10.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 12.200,-

Priser 2021

10 ECTS: kr. 11.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 13.200,-


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551

Sted

Bemærk nyt undervisningssted:

Sigurdsgade 26, 2200 København N