Genveje


Kroppen og fysisk aktivitetKroppen og fysisk aktivitet

Hvad sker der i kroppen, når du træner og er fysisk aktiv, og hvordan lægger du det rette træningsprogram til din borger, patient eller klient? Det lærer du på dette modul.

Dette modul har fokus på fysisk aktivitet og træningsplanlægning i teori og praksis.

Hovedvægten bliver lagt på den naturvidenskabelige tilgang, men vi fokuserer også på det humanistiske, samfundsmæssige og etiske perspektiv, så du opnår de bedste forudsætninger for at analysere og rådgive i din praksis. Vi har især fokus på de dele af kroppens væv og organer, der er væsentlige i forbindelse med fysisk aktivitet (muskler og kredsløb).

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om de teorier og metoder, der er knyttet til den humane organismes respons både på akutte fysiske aktivitetsændringer, såvel som det adaptive respons (træning).
 • Du får viden om aerob kontra anaerob træning og styrketræning
 • Du får metoder til konditions- og intensitetsmålinger samt fysisk aktivitet i forbindelse med forebyggelse og behandling.
 • Du får indblik i en bred vifte af træningstyper i teori og praksis i forhold til forskellige målgrupper

Det faglige indhold

 • Teorier og metoder knyttet til den humane organismes respons på fysiske aktivitetsændringer, såvel akut som adaptiv respons
 • Metoder til konditions- og intensitetsmåling og måling af effekt af fysisk aktivitet
 • Forskellige træningstyper i teori og praksis tilrettelagt til forskellige målgrupper
 • Fysisk aktivitet som forebyggelse
 • Vejledning og vejledningsteorier
 • Teori og metoder om forandringsprocesser og læring på individ- og gruppeniveau
 • Arbejdskrav-analyse og træningsplanlægning

Katalognummer

ED7

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Oversigt over diplommoduler

Priser 2020

10 ECTS: kr. 10.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 12.200,-

Priser 2021

10 ECTS: kr. 11.900,-

Afgangsprojekt:
kr. 13.200,-


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551