Genveje


Måltidet belyst ud fra et brugerperspektivMåltidet belyst ud fra et brugerperspektiv

Valgmodul
5 ECTS

Modulet fokuserer på måltidstilbud i offentlig og privat regi, hvor der lægges særlig vægt på metoder til at inddrage målgruppen med det formål at højne måltidets kvalitet og madoplevelse. Der arbejdes med måltidsproduktion, måltidsdistribution og spisemiljø samt måltidspolitikker.

Indhold

  • Teorier og metoder knyttet til den private og offentlige måltidsservice med fokus på organisering af menutilbud, produktionssystemer, produktkvalitet, lagring, udbringning
  • Ernæringsmæssig og sensorisk kvalitetsanalyse og kvalitetssikring
  • Teorier og metoder knyttet til mad og måltider med hovedvægt på de sociale, kulturelle, og religiøse aspekter af betydning for måltidet
  • Teori og metoder til brug for brugertilfredshedsundersøgelser og brugerinddragelse samt ressourcestyrkende foranstaltninger i relation til patient/bruger/borger.

Katalognummer

ED8

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Oversigt over diplommoduler

Priser

15 ECTS kr. 12.200,-

10 ECTS kr. 10.900,-

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Undervisning

Afholdes i tidsrummet 16.15-19.40 (med mindre andet er anført) 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551