Genveje


Den Sociale Diplom­uddannelseDen Sociale Diplom­uddannelse

Beskæftiger du dig med udsatte borgere, som eksempelvis lider af demens, sindslidelser, rusmiddelbrug eller mistrivsel? Og har du lyst og behov for ny faglig inspiration? Så søg den sociale diplomuddannelse og få et kompetenceløft inden for dit interessefelt med socialt arbejde.

Uddannelsen beskæftiger sig med forhold vedrørende socialt arbejde og tilbyder en bred vifte af emner du kan studere. Din læring kombineres med et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, som vil styrke din egen praksis.

Jeg har fået nogle konkrete redskaber og erfaringsudvekslet i forhold til min hverdagspraksis med borgere med rusmiddelbrug

Studerende på uddannelsen

Aktuelt udbudte moduler

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51 63 28 48
miab@kp.dk

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00