Genveje


Undersøgelses- og udviklingsarbejdeUndersøgelses- og udviklingsarbejde

5 ECTS

Du får kompetencer til at arbejde med udvalgte elementer i et udviklingsprojekt, en undersøgelse eller en evaluering. Modulet er øvelsesbaseret og du laver en række mindre skriftlige opgaver undervejs, som er udgangspunkt for eksamensopgaven.

Det får du ud af modulet

Modulet kan bruges til rammesætning og kvalificering af et projekt, en undersøgelse eller en evaluering, som du står overfor at skulle lave i arbejdslivet eller som forberedelse til afgangsprojektet.

Det faglige indhold

Der er fokus på udvalgte arbejdsprocesser i projekter, undersøgelser og evalueringer bl.a. at indkredse et tema og en problemstilling, planlægge et projekt, en undersøgelse eller en evaluering, udforme et undersøgelsesdesign samt at bruge og vurdere data fra eksisterende undersøgelser. Derudover er der fokus på evidens- og dokumentationsbegreber og videnskabsteoretiske perspektiver på undersøgelsesmetoder.

Undervisningen på modulet er fælles for Den Sociale Diplomuddannelse, Den Sociale Diplomuddannelse – børn og unge og Diplomuddannelse i Socialformidling på de første fire dage, mens den femte og sidste dag er opdelt på aktuelle områder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge, udsatte voksne og ældre.

Målgruppe

Modulet henvender sig til studerende på den sociale diplomuddannelse såsom sygeplejersker, sagsbehandlere, socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, ergoterapeuter mv..

Praktiske oplysninger

Modulet udbydes i foråret og i efteråret. Modulet omfatter fem undervisningsdage, udarbejdelse af en mindre skriftlig opgave og eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
02. okt. 2019
Pris: kr. 6.600,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. apr. 2019
Pris: kr. 6.600,-

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00
Nedsat åbningstid i perioden 15/4-17/4-2019: kl. 9.00-12.00

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen 
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk