Genveje


Undersøgelses- og udviklingsarbejdeUndersøgelses- og udviklingsarbejde

5 ECTS

På dette modul får du kompetencer til at arbejde med udvalgte elementer i et udviklingsprojekt eller en undersøgelse.

Det får du ud af modulet

Modulet kan bruges til rammesætning og kvalificering af et projekt eller en undersøgelse, som du står overfor at skulle lave på afgangsprojektet eller i arbejdslivet. Modulet er obligatorisk for gennemførsel af den sociale diplomuddannelse, og det anbefales at du gennemfører det i slutningen af din diplomuddannelse som forberedelse til afgangsprojektet. 

Det faglige indhold

Der er fokus på udvalgte arbejdsprocesser i planlægning og igangsættelse af udviklingsprojekter og undersøgelser; at indkredse et tema og en problemstilling, at planlægge et projekt eller en undersøgelse, at udforme et undersøgelsesdesign og udvælge relevante undersøgelsesmetoder, at bruge og vurdere data fra eksisterende undersøgelser samt at reflektere over egen rolle i projekter og undersøgelser. Modulet er øvelsesbaseret. Der indgår en række mindre opgaver undervejs, som er udgangspunkt for eksamensopgaven

Undervisningen på modulet er fælles for den sociale diplomuddannelse, den sociale diplomuddannelse - børn, unge og diplomuddannelsen i socialformidling.

Målgruppe

Modulet henvender sig til en bred målgruppe såsom sagsbehandlere, socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, sygeplejersker og ergoterapeuter. 

Praktiske oplysninger

Modulet udbydes i foråret og i efteråret. Modulet omfatter fem undervisningsdage, udarbejdelse af en mindre skriftlig opgave og eksamen.

Kontakt en uddannelseskonsulent for information om evt. meritoverførsel, hvis du mener at have gennemført uddannelse med tilsvarende indhold og niveau. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
08. sep. 2020
Pris: kr. 7.300,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk