Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Den sociale diplomuddannelse giver dig teorier og metoder inden for de socialfaglige områder og kompetencer til at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis.

Du lærer at anvende opnået viden til at udvikle egen socialfaglig praksis, igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationen og styrke det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde i den sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige sektor.

Det er muligt at søge økonomisk støtte til udvalgte moduler.

Studiets opbygning og struktur

Den sociale diplomuddannelse består af i alt seks moduler

  • To obligatoriske moduler (15 ECTS)
    Videnskabsteori og socialt arbejde, og Undersøgelses- og udviklingsarbejde.
  • Tre valgfrie moduler (30 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)
    Fordyb dig i et afgrænset område gennem et problemorienteret projekt forankret i praksis.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder inden for det socialfaglige felt som ønsker faglig opkvalificering eller ønsker at specialisere dig inden for et bestemt fagligt område.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/ videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

De fleste af vores studerende har tidligere læst til fx socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller en anden uddannelse på mindst akademiuddannelsesniveau, som fx Kommunomuddannelsen. Men også mange andre uddannelser vil give adgang til diplomuddannelse - fx andre professionsbachelorer, eller en bachelor- eller kandidatuddannelse. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er 1. mdr. før opstart - er tilmeldingsfristen overskredet, så kontakt os venligst vedr. evt. ledige pladser på uddannelsen.

Studiestart

Vi starter moduler flere gange om året. Typisk i september, marts og december. Startdatoer fremgår under ”Tilmelding”.

Studerende som ønsker en hel diplomuddannelse anbefales at begynde med det obligatoriske modul 1, men det er ikke et krav. Hvert modul afsluttes med en prøve med intern eller ekstern censur, og hele uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en diplomuddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering. Formålet med ansøgningen er at vise, at du har uddannelsesmæssige kompetencer på det rette niveau. Dvs. at du vurderes at være studieegnet i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på. I denne vurdering kan også inddrages færdigheder som du ikke har har uddannelsesbeviser på, eksempelvis uafsluttede kursusaktiviteter, foreningsarbejde, tillidshverv mv.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering og dispensation her

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.

Afholdelsessted

Københavns Professionshøjskole  
Tagensvej 18
2200 København N