Genveje


Skræddersyede forløbSkræddersyede forløb

Tænker I kompetenceudvikling af hele arbejdspladsen og et fælles fagligt fodslag? Så hjælper vi jer gerne, hele vejen igennem fra start til slut.

Udover de fastlagte moduler tilrettelægger Københavns Professionshøjskole kompetenceudviklingsforløb, der skræddersyes i samarbejde med enkelte medarbejdergrupper, organisationer eller kommuner i forhold til behov og ønsker.

Disse forløb kan tilrettelægges som enkelte temadage, flere kursusdage eller diplommoduler. Fordelen ved at tilrettelægge det som et diplommodul kan være, at deltagerne opnår ECTS point, de kan bruge til at bygge videre på, for på længere sigt at opnå en fuld diplomuddannelse i forhold til egen opkvalificering. Både når det drejer sig om temadage, kursusdage og diplommoduler, kan udbyderen medbringe en eller flere undervisere fra egen organisation.

Se udvalgte eksempler på forløb, vi tidligere har tilrettelagt i samarbejde med enkelte medarbejdergrupper, kommuner og organisationer:

Eksempel 1 – Forløb med en medarbejdergruppe

På en institution ville personalet arbejde ud fra en konkret metodisk praksis; den systemisk–narrative metode. Personalet ønskede desuden, at der i forløbet var et særligt fokus på deres målgruppe, som er udsatte voksne med flere problematikker. Forløbet blev tilrettelagt som et diplommodul med 10 ECTS. Modulets indhold var dels et teoretisk fokus relateret til målgruppen: Hvordan kan vi tale om og forstå os på målgruppen fra et systemisk-narrativt perspektiv? Og dels et metodisk fokus i forhold til den konkrete praksis. Gennem praksisøvelser blev den systemisk-narrative metode trænet og samtidig reflekteret.

Eksempel 2 – Forløb med en kommune

I en kommune var behovet, at samtlige medarbejdergrupper og institutioner skulle forandre sig mod en højere grad af rehabiliterende praksis. Et program blev sammensat, der på den ene side havde fokus på at give medarbejderne et teoretisk løft, og på den anden side havde fokus på at give medarbejderne konkrete metodiske tilgange i forhold til deres praksis. Derudover var fokus på procesudvikling i den konkrete kommune. Udover, at medarbejderne afsluttede med et diplommodul på 10 ECTS, blev de af konsulenter fra Københavns Professionshøjskole faciliteret gennem arbejdet med at forandre praksis i kommunen.

Eksempel 3- Forløb med en organisation

I en organisation ønskede medarbejdere og ledelse at få implementeret en konkret metode ”LØFT” blandt samtlige medarbejdere. Organisationen havde et ønske om, at forløbet skulle tilrettelægges i samarbejde med to medarbejdere, der var veluddannede i metoden og allerede anvendte den i praksis. De to medarbejdere tilrettelagde i samarbejde med vores undervisere et kursusforløb, der var tilpasset denne organisations behov. De to medarbejdere underviste sammen med Københavns Professionshøjskole-underviserne og supplerede disse med konkrete eksempler fra praksis.