Genveje


Praktikvejleder­uddannelsen til socialrådgiverePraktikvejleder­uddannelsen til socialrådgivere

Har du lyst til at fungere som vejleder for socialrådgiverstuderende i deres uddannelsespraktik?

10 ECTS

Praktikvejlederuddannelsen er målrettet medarbejdere, som er eller vil være vejledere for socialrådgiverpraktikanter. Uddannelsen fokuserer på socialrådgiverfagets professionalitet, læring og refleksion samt metoder og teorier om vejledning. 

Praktikvejlederuddannelsen er et valgmodul under den sociale diplomuddannelse, så uddannelsen er kompetencegivende på diplomniveau og afsluttes med eksamen.

Det får du ud af modulet

Praktikvejlederuddannelsen har fokus på vejledning, læring og formidling. Her vil dine kompetencer blive udviklet og styrket til at kunne fungere som vejleder i forhold til de socialrådgiverstuderendes uddannelsespraktik. Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i og inddragelse af deltagernes egen praksis som socialrådgiver/socialformidler og evt. erfaringer som praktikvejledere. 

Der lægges vægt på, at praktikvejlederuddannelsen kan bidrage til at udvikle vejlederens generelle forudsætninger for at arbejde med vejledning, læring og formidling af egen praksis, således at uddannelsen også er med til at kvalificere vejlederens sociale arbejde.

Det faglige indhold

Praktikvejlederuddannelsen indeholder følgende studieområder:

  • Socialrådgivernes professionalitet, der sætter socialrådgiveruddannelsen og dens konstante udvikling ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
  • Læring og refleksion, der har fokus på læring i praksis samt sætter deltagerne i stand til at gennemføre didaktiske overvejelser i planlægningen af læringsforløb, herunder uddannelsespraktikken. 
  • Vejledning, relationen praktikant/vejleder, evaluering og bedømmelse, der præsenterer deltagerne for teorier om og metoder til vejledning, evaluering og bedømmelse af studerende i uddannelsespraktikken. 
  • Formidling, der sætter deltagerne i stand til at synliggøre egen faglighed med henblik på formidling til den studerende.

Målgruppe

Praktikvejlederuddannelsen henvender sig primært til socialrådgivere eller socialformidlere med flere års erhvervserfaring, der ønsker at være praktikvejledere for socialrådgiverstuderende. 

Du kan tage Praktikvejlederuddannelsen som et enkelt modul, eller du kan vælge at bygge videre på den i forhold til fx Den Sociale Diplomuddannelse eller som valgfag under en anden diplomuddannelse.

Praktiske oplysninger

Praktikvejlederuddannelsen afvikles normalt i forårssemesteret med 8 undervisningsdage af 6 timers undervisning (9-15). Der undervises 1 gang om ugen fordelt over ca. 4 måneder med et pensum på ca. 800 sider og afsluttende med individuel vejledning og en skriftlig eksamensopgave. 

Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, kan du søge om dispensation eller en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
05. mar. 2019
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf: 5138 0643
mlla@kp.dk

Josefine Hertz
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk