Genveje


Praktikvejleder­uddannelsen til socialrådgiverePraktikvejleder­uddannelsen til socialrådgivere

Er du eller vil du gerne være praktikvejleder for socialrådgiverstuderende?

10 ECTS

Praktikvejledning for socialrådgivere er et diplommodul under Den Social Diplomuddannelse og henvender sig til dig, der er eller ønsker at være praktikvejleder for socialrådgivere i deres uddannelsespraktik. Modulet er også kendt som praktikvejlederuddannelsen.

Det får du ud af modulet

Gennem modulet opnår du viden om socialrådgiverprofessionen, den organisatoriske kontekst og vejledning- og læreprocesser. Du bliver i stand til at reflektere over og anvende metoder og redskaber om vejledning og læring i praksis, som du kan bruge til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for socialrådgiverstuderende.

Vi lægger vægt på, at modulet både bidrager til at udvikle dine forudsætninger for at arbejde som praktikvejleder og ligeledes opkvalificerer dine kompetencer til at udvikle din egen praksis inden for socialfagligt arbejde. Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i og inddragelse af deltagernes egne praksiserfaringer.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på:

 • Socialrådgiverprofessionen og den organisatoriske kontekst
 • Vejlednings- og læreprocesser relateret til et praktikforløb
 • Metoder og redskaber til vejledning og læring i praksis
 • Udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb
 • Fagligt og etisk ansvar, som praktikvejleder
 • Formidling, der gør praktikvejledere i stand til at synliggøre deres egen faglighed
 • Udvikling af egen praksis som praktikvejleder

Målgruppe

Modulet har et tværprofessionelt sigte og henvender sig til medarbejdere med socialrådgiverbaggrund med minimum 2 års erhvervserfaring, der arbejder i kommunalt, statsligt, regionalt eller privat regi inden for fx:

 • Psykiatri- og handicapområdet
 • Misbrugsområdet
 • Beskæftigelsesområdet, fx jobcenter
 • Tværgående myndighedsområder
 • Børne-, unge- og Familieområdet

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F.

Læs mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Praktiske oplysninger

Praktikvejlederuddannelsen afvikles oftest i forårssemesteret med ca. 9 undervisningsdage af 6 timers undervisning (9-15) samt ca. 4 selvstudiedage. Modulet afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Du kan tage praktikvejlederuddannelsen, som enkeltstående modul eller du kan vælge at bygge videre på modulet som del af Den Sociale Diplomuddannelse, eller som valgfag under en anden diplomuddannelse, fx Diplomuddannelsen i Beskæftigelse.

Modulet kan også bestilles af kommuner og andre arbejdspladser, der ønsker et fælles uddannelsesforløb for minimum 15 medarbejdere. Kontakt os vedrørende dette.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mette Lykke Lauridsen
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk