Genveje


Teorier og metoder i det boligsociale arbejdeTeorier og metoder i det boligsociale arbejde

Få styrket dine kompetencer til at udvikle og gennemføre boligsociale indsatser i udsatte boligområder.

10 ECTS 

Københavns Professionshøjskole udbyder et diplommodul med fokus på boligsocialt arbejde og sociale udviklingsprocesser i udsatte boligområder. 

Det får du ud af modulet

På forløbet får du styrket dine kompetencer til strategisk og innovativt at udvikle og gennemføre boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Der sættes fokus på beboerinddragelse, tværsektorielt samarbejde, lokalsamfundsarbejde og kapacitetsopbygning i udsatte boligområder.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner: 

  • Perspektiver på boligsocialt arbejde og lokalsamfundsarbejde
  • Medborgerskab, empowerment og social kapital
  • Samskabelse, lokaldemokrati og beboerinddragelse
  • Tværsektorielt arbejde og facilitering
  • Social innovation og kapacitetsopbygning
  • Evidens og metoder til evaluering af boligsocialt arbejde
  • Udvikling og refleksion over egen praksis 

Målgruppe 

Målgruppen er projektledere og koordinatorer i boligsociale helhedsplaner og områdefornyelsesprojekter, boligsociale fællessekretariater samt konsulenter i de almene boligorganisationer. Endvidere medarbejdere i kommunale eller frivillige organisationer eller personer, som arbejder med sociale indsatser i udsatte boligområder.

Aktionslæring

Tilgangen i undervisningen er inspireret af aktionslæring. Det betyder, at de studerende løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis.

Aktionslæring handler om at udføre handlinger (aktioner) og lære af dem – samt at lade læringen være med til at kvalificere den næste handling. Formålet er at udvikle egen praksis ved at eksperimentere, observere og reflektere over denne – man lærer i og af praksis. (Plauborg, Andersen & Bayer, 2007)

Praktiske oplysninger

Optagelse på uddannelsen kræver at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende, samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Modulet består á 8 undervisningsdage på ca. 6 timer (9 – 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. 

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter på ca. 1000 kr. til litteratur.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk