Genveje


Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdetOmsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdet

Skab faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation.

10 ECTS

Modulet er for dig, som ønsker at opnå professionelle kompetencer til at skabe faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation i arbejdet med borgere med demens.

Det får du ud af modulet

Du får en sikker fornemmelse af virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent på demensområdet kan betjene sig af i sit daglige arbejde, og bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen. 

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på hvordan du integrerer din nyerhvervede viden fra demensmodulerne til at skabe forandring, forankring og formidling af ny viden i din organisation igennem følgende emner:  

  • Indsigt i de muligheder den sociale diplomuddannelse og demensmodulerne giver i et individuelt, organisatorisk og læringsperspektiv.
  • Metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv.
  • Forståelse for konsulentrollen i den daglige funktion og konsulentrollen i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
  • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder, også til dokumentation.
  • Organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere eller andre professionelle på demensområdet med minimum en kort videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. 

Social- og sundhedsassistenter eller – hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe.

Praktiske oplysninger

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer (9 – 15) med ca. en uges mellemrum. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops.  

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: ”Demens, omsorg og aktivitet” og ”Demens, jura og etik”. Det anbefales at dette modul gennemføres som det sidste men er ikke noget krav. Modulet kan ligeledes tones inden for andre faglige områder end demensområdet. 

Læs om adgangskrav og dispensation her 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
Tlf.: 5163 2724
grse@kp.dk 

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk