Genveje


Demens, omsorg og aktivitetDemens, omsorg og aktivitet

Ønsker du at udvikle dine kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens?

10 ECTS

Få viden om hvordan hjerne, adfærd og funktioner typisk påvirkes af en demenssygdom. Opnå kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens ud fra en personcentreret tilgang.

Det får du ud af modulet

Du opnår viden om, hvordan demensbegreberne forstås og udvikles i en historisk og samfundsmæssig kontekst samt, hvordan hjernen og adfærden typisk påvirkes af demens. Desuden får du indsigt i, hvilke metoder man kan anvende for at forebygge og håndtere problemskabende adfærd blandt borgere med demens.

Det faglige indhold

  • Viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer
  • Viden om metoder med henblik på at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende
  • Forståelse for, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv
  • Fokus på den helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartner
  • Udvikling af egen praksis med udgangspunkt i den personcentreret omsorg og udvikling af et demensvenligt samfund

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. 

Undervisersammensætningen er ligeledes meget tværfaglig for at sikre det brede perspektiv. 

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe

Praktiske oplysninger

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer (9 – 15) med ca. en uges mellemrum. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdet og Demens, jura og etik.

Læs om adgangskrav og dispensation her

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
01. sep. 2020
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
Tlf.: 5163 2724
grse@kp.dk 

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk