Genveje


Borgere med autismespektrum-forstyrrelserBorgere med autismespektrum-forstyrrelser

Få styrket din praksis i arbejdet med voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser

10 ECTS

Formålet med dette modul, er at skabe et fælles fagligt afsæt og refleksion for socialfaglige og socialpædagogiske medarbejdere, der arbejder med borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Det får du ud af modulet

Du opnår redskaber til, at understøtte det pædagogiske arbejde med voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser. Formålet er at understøtte borgernes individuelle mål og handleplan, daglige livsførelse og deres tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse eller lign.

Det faglige indhold

I forløbet arbejdes med pædagogiske metoder primært inden for det kognitive område. Endvidere arbejdes med problemforståelse og konstruktiv og motiverende kommunikation og konflikthåndtering med denne målgruppe.  

Deltagernes forskellige erfaringer og gensidige erfaringsudveksling fra praksis vil indgå aktivt i undervisningen.

Målgruppe

Medarbejdere med social/specialpædagogisk arbejde eller myndighedsfunktion i forhold til borgere med let til moderat autismespektrumforstyrrelser. 


Forløbet udarbejdes i samarbejde med to botilbud i Gentofte kommune, specialiseret inden for det pædagogiske og rehabiliterende arbejde med voksne borgere, med let til moderate autismespektrumforstyrrelser.

Forløbet er åbent for øvrige interesserede som arbejder med/har særligt kendskab til denne målgruppe, hvis der er ledige pladser

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Der er i øjeblikket ingen aktuelle priser. 

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk