Genveje


Perspektiver på socialt arbejde i relation til æres- relaterede konflikterPerspektiver på socialt arbejde i relation til æres- relaterede konflikter

Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol

10 ECTS 

Det får du ud af modulet 

Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden samt de juridiske rammer for arbejdet. 

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle velfærdsprofessionelle, hvis arbejde kan indebære situationer, hvor de skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan fx være lærere, socialrådgivere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler. 

Det faglige indhold 

  • Kulturelle rammer for æresrelateret vold og social kontrol 
  • Ofre: sådan kan de støttes
  • Udøvere: risikovurdering og mægling 
  • Baglandet: sådan skabes forandring
  • Muligheder og vanskeligheder i samarbejdet mellem fagpersoner
  • De juridiske rammer - dilemmaer og handlemuligheder

Aktionslæring

Løbende gennem modulet vil du arbejde med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i din egen praksis. Du skal i løbet af modulet, med udgangspunkt i undervisningen, formulere en aktion - en ændret praksis, som du vil udføre i din daglige praksis. I vil blive opdelt i tværfaglige læringsgrupper, som giver sparring på formuleringen af og refleksionerne over aktionen. 

Omfang

8 undervisningsdage af 6 timer med 1-2 ugers mellemrum. 

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig synopsis. 

Adgangskrav

Optagelse på et diplommodul kræver:

  1. En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse, der minimum er på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU)
  2. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter på ca. 1000 kr. til litteratur.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00