Genveje


Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrolSocialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol

10 ECTS 

FORLØBET STARTER ULTIMO OKTOBER 2020.

COVID 19

Modulet gennemføres som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Vi tager dog løbende bestik af situationen. Hvis nødvendigt omlægger vi på KP dele af undervisningen til E- learning.

Det får du ud af modulet 

Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden samt de juridiske rammer for arbejdet. 

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle velfærdsprofessionelle, hvis arbejde kan indebære situationer, hvor de skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan fx være lærere, socialrådgivere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler. 

Det faglige indhold 

  • Æresrelateret social kontrol - begreb og fænomen 
  • Dynamikker i patriarkalske familier 
  • Kultur- og retsopfattelser
  • Forandringsprocesser og medborgerskab
  • Fagpersoners retlige forpligtelse og ansvar 
  • Tilgange i forebyggende arbejde og metoder til risikovurdering

Aktionslæring

Løbende gennem modulet vil du arbejde med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i din egen praksis. Du skal i løbet af modulet, med udgangspunkt i undervisningen, formulere en aktion - en ændret praksis, som du vil udføre i din daglige praksis. I vil blive opdelt i tværfaglige læringsgrupper, som giver sparring på formuleringen af og refleksionerne over aktionen. 

Omfang

8 undervisningsdage af 6 timer med 1-2 ugers mellemrum. 

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig synopsis. 

Adgangskrav

Optagelse på et diplommodul kræver:

  1. En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse, der minimum er på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU)
  2. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter på ca. 1000 kr. til litteratur.

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00