Genveje


Psykosocialt arbejdePsykosocialt arbejde

Fokus på det psykosociale arbejde.

Kunne du bruge en social diplomuddannelse med fokus på det psykosociale arbejde med udsatte voksne og borgere med sindslidelse? Eller er du blot interesseret i et enkelt valgfag indenfor dette område? Så kan et eller flere af nedenstående valgfagsmoduler være noget for dig.

Psykosocial rehabilitering
På modulet Psykosocial rehabilitering opnår du viden om refleksive redskaber til at arbejde med borgernes recovery-processer.

Pårørende- og netværkssamarbejde
På modulet opnår du øget kompetence i at udvikle og facilitere samarbejdet med pårørende og netværk på handicap- og psykiatriområdet. Du får redskaber til at fremme et samarbejde der bygger på kommunikation og forståelse for de pårørende og netværkets livssituation. 

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/ tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og sindslidende
På modulet får du styrket dine kompetencer til at lette det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgere med sindslidelse og komplekse problemstillinger.

Dobbeltproblematikker
På modulet fokuserer vi på socialt arbejde på rusmiddelområdet, udvalgte socialfaglige problemstillinger og teoretiske perspektiver.

Du får viden om udsatte voksnes mere generelle livssituation med særligt fokus på mennesker med komplekse problemstillinger såsom sindslidelse og misbrug.

Åben dialog og relationel praksis
På modulet Åben dialog og relationel praksis arbejder vi med reflekterende processer, dialogisk praksis og netværksmøder.

Teorier og modeller for gruppemetoder
På modulet vi arbejder med en generel forståelse af gruppedynamikker, og du vil blive præsenteret for forskellige teoretiske retninger bag gruppemetoderne; herunder forskellene på terapeutiske og socialfaglige gruppemetoder. 

Du oparbejder kompetencer til at udvikle, planlægge, koordinere og lede grupper. 

Teorier og modeller for samskabelse
På modulet får du styrket dine kompetencer til at opdage, initiere og facilitiere samskabelsesprocesser i civilsamfundet. Gennem teoretisk og empirisk viden og praksiseksempler, opnår du færdigheder i at kunne samskabe med andre aktører i samfundet, såsom udsatte borgere, frivilligorganisationer og offentligt ansatte på tværs af forvaltninger og sektorer. 

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Mia Buthler 
Tlf.: 51632848
miab@kp.dk

Pauline Hagensen
Tlf. 24296417
pauh@kp.dk