Genveje


Tilgange og metoder i det tvær­profes­sionelle/tvær­sekto­rielle sam­arbejdeTilgange og metoder i det tvær­profes­sionelle/tvær­sekto­rielle sam­arbejde

Arbejder du med udsatte borgere og/eller sindslidende? Og kunne du tænke dig at få styrket dine kompetencer til at lette det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dem? Så er dette modul relevant for dig.

10 ECTS

Når det handler om mennesker med sindslidelse og de mest udsatte borgere, er der oftest behov for mange forskellige indsatser på tværs af fx behandlings- og socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingen og beskæftigelsesindsatsen, hvilket også involverer mange forskellige fagligheder. Det kan være svært både for den udsatte borger og for den enkelte medarbejder samt hele arbejdsplads at agere i.

Det får du ud af modulet

  • Du opnår en forståelse for mulighederne og udfordringerne i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og sindslidende.
  • Du lærer at tage udgangspunkt i borgerens perspektiv for bedst at kunne forstå din egen rolle i den helhedsorienterede indsats. 
  • Du får indsigt i koordineringens betydning for borgeren og dit eget professionelle arbejde samt indsigt i, hvordan fx tværfaglige team også kan styrke din monofaglige indsats over for borgeren. 
  • Du udbreder dit kendskab til konkrete redskaber og metoder såsom IPS (individuelt planlagt job med støtte) og koordinerende handleplaner, der kan lette det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.  

Det faglige indhold

  • Professionsforståelse som udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor. 
  • Rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige team og tværprofessionelle netværk. 
  • Koordinering af tværfagligt/tværsektorielt samarbejde.
  • Brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde. 
  • Det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis.

Målgruppe

Modulet henvender sig til en tværprofessionel gruppe af fx koordinerende sagsbehandlere og øvrige medarbejdere i social- og behandlingspsykiatrien, på herberg, i misbrugsbehandlingen samt i beskæftigelsesindsatsen. Den faglige baggrund kan bl.a. være socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller lærer. Adgangskravet er en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Modulet kan med fordel bestilles af kommuner og arbejdspladser eller samarbejder mellem flere, der ønsker uddannelsesforløb udviklet med udgangspunkt i specifikke lokale og organisatoriske forhold. Har du en gruppe medarbejdere, der har behov for udvikling, så kontakt os.

Praktiske oplysninger

Modulet er valgfrit og kan kombineres med andre valgmoduler. Omfanget er ni undervisningsdage a 6 timer (9 – 15) med en uges mellemrum. Undervisningsforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Læs om adgangskrav og dispensation her 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk