Genveje


Pårørende- og netværkssamarbejdePårørende- og netværkssamarbejde

Samarbejde og kommunikation med pårørende på handicap- og psykiatriområdet

Samarbejde med pårørende og andet netværk har afgørende betydning for at sikre en sammenhængende og meningsfyldt indsats for den enkelte borger på handicap- og psykiatriområdet. Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med en række pårørende og medarbejdere på socialområdet udviklet et modul i pårørende/forældresamarbejde.

10 ETCS point 
Modulet udbydes under valgmodulet: Pårørende- og netværkssamarbejde

Det får du ud af modulet
Gennem teori og praksis 

  • At give et løft til pårørende- og netværkssamarbejdet, baseret på teori og praksis – tæt koblet til deltagernes daglige samarbejde med pårørende, forældre og andet netværk.
  • Give deltagerne konkrete metoder/redskaber til at arbejde med kulturforandring med henblik på øget og bedre pårørende- og netværkssamarbejde 
  • Opkvalificering af pårørende- og netværkssamarbejdet gennem fokus på kommunikation samt øget indsigt i de pårørendes livssituation

Det faglige indhold
På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

  • Kommunikation og kommunikationsredskaber i pårørende- og forældresamarbejde
  • Sorg og Krise
  • Kultur og kulturforandringer
  • Jura, etik og magt
  • Samskabelse 

 
Hvem er målgruppen 
Modulet henvender sig til dig der arbejder fx på et botilbud eller specialtilbud med børn, unge eller voksne på handicap- eller psykiatriområdet eller måske sidder i en myndighedsfunktion. 

Praktiske oplysninger
Modulet består á 8 undervisningsdage plus et eksamensseminar på ca. 6 timer (9 - 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med et skriftligt oplæg. 

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse under valgmodulet Pårørende- og netværkssamarbejde, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse. 

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet forløb for eksempelvis en kommune der ønsker at opkvalificere indsatsen omkring pårørendesamarbejde. Læs mere om skræddersyet forløb her

Kontaktoplysninger
Specialkonsulent
Mette Lauridsen
Tlf.: 51380643
mlla@kp.dk 

Tilmelding og information

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
08. jan. 2021
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Josefine Winther Hertz
Tlf.: 24 29 64 98 
josh@kp.dk