Genveje


Psykosocial rehabiliteringPsykosocial rehabilitering

Rehabilitering og recovery er centrale begreber i socialfagligt arbejde med mennesker med psykiske eller sociale vanskeligheder.

10 ECTS

Formålet med uddannelsesforløbet er, at du får konkrete redskaber til dit videre arbejde med rehabiliterende indsatser i det psykosociale arbejde.

Det får du ud af modulet

Vi arbejder med udmøntningen af rehabiliterende indsatser i det psykosociale arbejde. Du får en større indsigt i forskellige metoder på feltet og refleksive redskaber til at anvende forskellige metoder i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgere i processen.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på forskellige metodiske tilgange til rehabilitering. Der lægges vægt på en reflekteret forståelse af de enkelte metoders ophav, problemforståelse, indhold og anvendelse. På modulet gennemgår vi følgende emner:
 
  • Recovery og empowerment
  • Evidens- og vidensbaseret praksis i socialt arbejde
  • Metoder i rehabiliteringspraksis, herunder: Systemisk-narrative metoder, åben dialog, kognitive metoder, løsningsfokuseret terapeutisk tilgang, FIT – Feedback Informed Treatment
  • Netværks- og brugerinddragelse
  • Dokumentation og kvalitetssikring

Målgruppe

Modulet har et tværfagligt/tværsektorielt sigte, og retter sig således både mod medarbejdere med myndighedsfunktioner, i pædagogiske indsatser og øvrige funktioner. Eksempler på faggrupper er socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, lærere og sygeplejersker.

Praktiske oplysninger

Modulets omfang er otte undervisningsdage á 6 timer, og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet kan også bestilles af kommuner og andre hele arbejdspladser, der ønsker uddannelsesforløb udviklet med udgangspunkt i specifikke lokale og organisatoriske forhold. Kontakt os vedrørende dette.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 6.600,- for modul 2 på 5 ECTS
(Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00
Nedsat åbningstid i perioden 15/4-17/4-2019: kl. 9.00-12.00

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk

Josefine Hertz 
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk