Genveje


Psykosocial rehabiliteringPsykosocial rehabilitering

Rehabilitering og recovery er centrale begreber i socialfagligt arbejde med mennesker med psykiske eller sociale vanskeligheder.

10 ECTS

Formålet med uddannelsesforløbet er, at du får konkrete redskaber til dit videre arbejde med rehabiliterende indsatser i det psykosociale arbejde.

Det får du ud af modulet

Vi arbejder med udmøntningen af rehabiliterende indsatser i det psykosociale arbejde. Du får en større indsigt i forskellige metoder på feltet og refleksive redskaber til at anvende forskellige metoder i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgere i processen.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på forskellige metodiske tilgange til rehabilitering. Der lægges vægt på en reflekteret forståelse af de enkelte metoders ophav, problemforståelse, indhold og anvendelse. På modulet gennemgår vi følgende emner:
 
  • Recovery og empowerment
  • Evidens- og vidensbaseret praksis i socialt arbejde
  • Metoder i rehabiliteringspraksis, herunder: Systemisk-narrative metoder, åben dialog, kognitive metoder, løsningsfokuseret terapeutisk tilgang, FIT – Feedback Informed Treatment
  • Netværks- og brugerinddragelse
  • Dokumentation og kvalitetssikring

Målgruppe

Modulet har et tværfagligt/tværsektorielt sigte, og retter sig således både mod medarbejdere med myndighedsfunktioner, i pædagogiske indsatser og øvrige funktioner. Eksempler på faggrupper er socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, lærere og sygeplejersker.

Praktiske oplysninger

Modulets omfang er otte undervisningsdage á 6 timer, og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet kan også bestilles af kommuner og andre hele arbejdspladser, der ønsker uddannelsesforløb udviklet med udgangspunkt i specifikke lokale og organisatoriske forhold. Kontakt os vedrørende dette.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
31. aug. 2020
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS

Kr. 7.300,- for minimodul på 5 ECTS
(Undersøgelses- og udviklingsarbejde)

Kr. 13.000,- for afgangsprojekt på 15 ECTS

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk